Schimmels en Korstmossen

Abrikozenbuisjeszwam - Schizopora flavipora-8238
Abrikozenbuisjeszwam -
Schizopora flavipora
Bosveldkers - Cardamine flexuosa-2546
Bosveldkers -
Cardamine flexuosa
Donzige korstzwam – Cylindro basidium leave-2429
Donzige korstzwam –
Cylindro basidium leave
Echte meeldauw-5035
Echte meeldauw -
Eikenmeeldauw - Erysiphe alphitoides-6717
Eikenmeeldauw -
Erysiphe alphitoides
Eikenmos - Evernia prunastri-4910
Eikenmos -
Evernia prunastri
Esdoornvlekkenzwam - Rhytisma acerinum-7477
Esdoornvlekkenzwam -
Rhytisma acerinum
Fors kalkkopje - Physarum robustum
Fors kalkkopje -
Physarum robustum
Gewone poederkorst - Lepraria incana (L.) Ach.
Gewone poederkorst -
Lepraria incana (L.) Ach.
Gewoon dikkopmos - Brachthcium rutabulum-2445
Gewoon dikkopmos -
Brachthcium rutabulum
Gewoon haarmos - Polytrichum commune-4876
Gewoon haarmos -
Polytrichum commune


Gewoon schildmos - Parmelia sulcata
Gewoon schildmos -
Parmelia sulcata
Glazige buisjeszwam - Physisporinus vitreus-7924
Glazige buisjeszwam -
Physisporinus vitreus
Graszwartkorstje - Phyllachora graminis-7923
Graszwartkorstje -
Phyllachora graminis
Grijze buisjeszwam – Bjerkandera adusta-2558
Grijze buisjeszwam –
Bjerkandera adusta
Grijze buisjeszwam – Bjerkandera adusta-7434
Grijze buisjeszwam –
Bjerkandera adusta
Groot dooiermos-5068
Groot dooiermos -
Groot schildmos - Parmotrema perlatum-4911
Groot schildmos -
Parmotrema perlatum
Kopjes bekermos - Cladonia fimbriata-7983
Kopjes bekermos -
Cladonia fimbriata
Korstvormig schorsschijfje - Diatrype stigma-7384
Korstvormig schorsschijfje -
Diatrype stigma
Melig dwergkorstje - Trechispora farinacea-7662
Melig dwergkorstje -
Trechispora farinacea
Melig dwergkorstje - Trechispora farinacea-7864
Melig dwergkorstje -
Trechispora farinacea
Melig takmos - Ramalina farinacea-7454
Melig takmos -
Ramalina farinacea
Melige schotelkorst - Lecanora carpinea-8100
Melige schotelkorst -
Lecanora carpinea
Okkernootviltmijt - Aceria erinea-4982
Okkernootviltmijt -
Aceria erinea
Oxyporus - 3224
Oxyporus
Ozonium - Luchtmycelium-2480
Ozonium -
Luchtmycelium
Papierzwammetje - Meruliopsis corium-2471
Papierzwammetje -
Meruliopsis corium
Rafelig bekermos - Cladonia ramulosa-7373
Rafelig bekermos -
Cladonia ramulosa
Rendiermosachtigen - Cladoniaceae-3474
Rendiermosachtigen -
Cladoniaceae
Rhizomorfen van een honingzwam - Armillaria ostoyae
Rhizomorfen van een honingzwam -
Armillaria ostoyae
Smal bekermos - Cladonia coniocraea-4897
Smal bekermos -
Cladonia coniocraea


Twijgkorstzwam - Stereum ochraceoflavum-7441
Twijgkorstzwam -
Stereum ochraceoflavum
Waterzwelmos - Scytinium plicatile (Ach.)-3537
Waterzwelmos -
Scytinium plicatile (Ach.)
Witte schotelkorst - Lecanora chlarotera-2474
Witte schotelkorst -
Lecanora chlarotera
Zwarte viltzwam - Chaetosphaerella phaeostroma-2478
Zwarte viltzwam -
Chaetosphaerella phaeostroma
Zwavelschorszwam - Phlebiella vaga-7643
Zwavelschorszwam -
Phlebiella vaga
Translate »